Giỏ hàng

Palang cáp điện


Palang cáp điện 3T

- Sức nâng : 3 tấn
- Chiều cao nâng: 6 - 12m
- Chế độ làm việc: Fem 1Am/2m/3m
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, DIN, ISO

Xem chi tiết

Palang cáp điện mini

- Sức nâng : 3 tấn
- Chiều cao nâng: 3 - 30m
- Chế độ làm việc: Fem 1Am/2m/3m
- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN, DIN, ISO

Xem chi tiết
Facebook Instagram Youtube Twitter Top
0985083458 -