Giỏ hàng

Bánh xe

Bánh xe

- Xuất xứ: Trung Quốc
- Phân loại: D160 - D200 - D250 - D300 - D350 - D400 - D500
- Loại bánh: Bánh thép đúc hoặc bánh thép rèn.
- Chất liệu thép: Cr45 tôi cứng bề mặt.

Xem chi tiết

Bánh xe cầu trục liền răng

  • Bánh xe di chuyển cầu trục, cổng trục, bánh xe con cầu trục, bánh xe lớn cầu trục
  • Đường kính: từ 200mm đến 500mm
  • Loại bánh: Bánh thép đúc 
  • Chất liệu thép: C45 tôi cứng bề mặt
  • Bánh chủ động: Răng liền hoặc răng rời
  • Bánh bị động: Bánh trơn 

Xem chi tiết